De mensen van De Fryske Quadrille

De groep mensen, die de medewerking verleent aan De Fryske Quadrille, bestaat uit allemaal enthousiaste vrijwilligers, die de liefde voor het Friese paard en de Friese cultuur delen. Belangeloos stellen zij hun tijd, inzet en materieel beschikbaar.

De deelnemers – in volgorde van rijden – zijn de families:

Augustinus Hoekstra en
Janneke Hoekstra – Bootsma

Op nummer 1 rijden Augustinus en Janneke Hoekstra uit Sibrandabuorren. Augustinus is de zoon van Ruurd en Sita Hoekstra, rijdende op nummer 4. Augustinus is een veelzijdig  man: hij is bakker, traint Friese paarden, doet mee aan tuigerijen. Dat is niet alles: hij handelt in Friese paarden en verkoopt allerlei paardenbenodigdheden. Janneke werkt als verpleegkundige. Samen hebben ze drie zoons die ook al meerijden bij de menvereniging ‘Lyts mar Krigel’. Het ‘paardenvirus’ wordt hen met de paplepel ingegoten.

Hendrikus ter Schure en
Annemarie ter Schure-Reijenga

Hendrikus en Annemarie ter Schure, wonende in Joure, zijn sinds 2013 betrokken bij De Fryske Quadrille en qua leeftijd de jongste aanwinsten.  Om te kunnen deelnemen, schaften ze sjees, tuigen, kostuums en paarden aan. Sinds begin dit 2017 werd Annemarie algemeen bestuurslid van De Fryske Quadrille en sinds kort heeft zij de functie van secretaris/penningmeester. Naast de activiteiten met De Fryske Quadrille doen ze ook regelmatig met ringsteek-, dressuur- én, sinds kort ook, tuigwedstrijden mee. Hendrikus heeft een eigen hoveniersbedrijf. Annemarie is verpleegkundige op de intensive care afdeling van het Antonius Ziekenhuis te Sneek

Sijbren Reijenga en
Ritha Reijenga-De Groot

Sijbren en Ritha Reijenga runnen een melkveebedrijf in Joure. Beiden zijn ze groot geworden tussen de Friese paarden. Momenteel zijn ze naast De Fryske Quadrille actief op het gebied van het ringsteken, arrensleerijden en harddraven. Regelmatig verzorgen zij (trouw)ritten. Samen hebben ze vier dochters. Daarvan profiteert ook De Fryske Quadrille; hun dochter Annemarie rijdt op nummer 2. Naast de werkzaamheden op de boerderij is Ritha pedicure en mag ze graag aan nieuwe Friese kostuums werken. Jarenlang werkte ze als verpleegkundige.

Ruurd Hoekstra en
Sita Hoekstra – De Boer

Ruurd en Sita Hoekstra, de nummer 4 in De Fryske Quadrille, komen uit Poppenwier. De hele familie, drie kinderen en ook hun kleinkinderen zijn zeer actief in de Friese paardensport. Niets is hen teveel: ze zijn altijd van de partij bij het ringsteken en arrensleerijden. Tevens verzorgen ze regelmatig het vervoer tijdens bruiloften en begrafenissen. Ruurd is hoofdbeheerder van alle gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente De Fryske Marren; Sita werkt bij een crematorium.

Gert van Dijkhuizen en
Margriet Griffioen

Gert van Dijkhuizen en Margriet Griffioen zijn sinds 2017 betrokken bij De Fryske Quadrille. Ook Gert en Margriet zijn al jaren actief in de Friese paardenwereld: succesvol in de fokkerij en ook regelmatig te vinden op tuig-, ringsteek-, en arrensleewedstrijden. Gert heeft een veelzijdig beroep als interim-manager en runt hiervoor een eigen bedrijf. Margriet is lerares op een school voor speciaal basisonderwijs in Hilversum.

Roel van der Hoek en
Pierke van der Hoek-Dijkstra

Roel en Pierke van der Hoek, een gepensioneerd boerenechtpaar uit Kubaard. Roel is de senior in onze groep. Het feit, dat hij op deze leeftijd nog bij De Fryske Quadrille is, zegt veel over zijn liefde voor het Friese paard. Na  een aantal jaren  in de Verenigde  Staten te hebben gewerkt en gewoond zijn ze weer teruggekeerd naar Friesland. Marathons, ringrijden, van alles ondernamen Roel en Pierke met de paarden. Tegenwoordig zijn ze naast De Fryske Quadrille succesvol in de fokkerij van nieuwe aanwinsten.

Jelle van der Kooi en
Mechteld van der Kooi – Jonker

Jelle en Mechteld van der Kooi uit Sint Nicolaasga, zijn sinds 2016 lid van De Fryske Quadrille. Samen zijn zij naast de Quadrille actief tijdens tuigwedstrijden. Jelle heeft een eigen bedrijf in het leveren en onderhouden  van aanhangwagens en trailers. Mechteld is van alle markten thuis op het gebied van de paardensport; ze beoefent de disciplines dressuur, springen, mennen en endurance. Na verschillende opleidingen is ze werkzaam als (dieren)fysiotherapeute en behandelt met name paarden. Daarnaast geeft ze verschillende instructielessen en stelt speciale maatwerkzadels samen. 

Feike Holtrop en
Ypie Holtrop – Peenstra

Als nummer acht rijden Feike en Ypie Holtrop. Ze runnen een melkveebedrijf  in Baaium. Het zijn eveneens grote paardenliefhebbers en actief in de Friese paardensport, vooral met tuigerijen en de fokkerij. Op deze positie in De Fryske Quadrille moet Feike zijn paarden tijdens de linie ‘op een dubbeltje’ kunnen laten draaien, wat bijzonder moeilijk is. Ypie is een zeer creatieve vrouw die zich heel goed redt met naald en draad.

Reserve-menner:

Sipke Riemersma en Ynskje Riemersma-Wadman

Reservemenner is Sipke Riemersma met zijn vrouw Ynskje uit Gytsjerk. Samen zijn ze het langst lid van onze vereniging. Jarenlang hebben ze op verschillende plaatsen in De Fryske Quadrille gereden en zijn nu multi-inzetbaar op welke plek dan ook. Sipke, voorheen melkveehouder, verdient nu zijn brood als kraanmachinist; Ynskje heeft een administratieve functie bij een bank.

Reserve-dame:

Anneke van der Staal – Hoekstra

Anneke van der Staal is de reserve dame van De Fryske Quadrille. Echtgenote van hulp André van der Staal en altijd zeer betrokken bij de Quadrille. Mocht er een dame om welke reden dan ook, niet op de sjees kunnen verschijnen, dan trekt Anneke met heel veel plezier haar kostuum aan. Anneke is werkzaam in een specerijenmaalderij in Steenwijk en heeft samen met André twee zoons.

Hulpen:

Tenslotte hebben we nog vier hulpen, die we absoluut niet kunnen missen. Mathijs Kramer, André van der Staal, Sake Vellenga en Elberth-Wim Andela zorgen er altijd voor dat de combinaties op tijd klaar staan. Ook tijdens shows zijn ze van groot belang. Door de jarenlange ervaring zijn ze creatief in het bedenken van oplossingen. 

Voorzitter – Frits de Jong

Onze voorzitter is Frits de Jong uit Tjerkgaast, ex-melkvee en hengstenhouder (onzichtbaar tijdens de show), is een begrip in de wereld van de Friese paarden. Zijn hele leven houdt hij zich met Friese paarden bezig op allerlei terreinen; Frits is nog altijd erg actief in de tuigwereld waarbij zijn expertise en levenslange ervaring vooral tot uiting komen tijdens de meerspanrubrieken. Daarnaast geeft Frits veelal meninstructie op de manege De Oorsprong en Manege Gaasterland. Samen met Reitze Faber is hij ook belast met de instructie van onze menners.

Instructie – Reitze Faber

De man die het fluitsignaal geeft tijdens de optredens en trainingen is Reitze Faber, melkveehouder, wonend in Sint Nicolaasga. Samen met voorzitter Frits de Jong is hij ook belast met de instructie van onze menners. Reitze is een bekende in de Friese paardenwereld. Hij functioneert onder meer als KFPS jurylid tijdens verschillende evenementen.

Secretaresse en penningmeester – Annemarie ter Schure – Reijenga

Sinds 2016 werd Annemarie algemeen bestuurslid van De Fryske Quadrille en in 2017 heeft zij de functie van secretaris/penningmeester. Naast de activiteiten met De Fryske Quadrille doet ze, samen met haar man Hendrikus, mee met ringsteek-, dressuur- én tuigwedstrijden. Annemarie is verpleegkundige op de intensive care afdeling van het Antonius Ziekenhuis in Sneek.

Erelid – Gryt Bruinsma-Kuipers

In 2017 heeft Gryt Bruinsma haar functie van penningmeester/secretaris van De Fryske Quadrille -na bijna achttien jaar!- overgedragen aan Annemarie ter Schure – Reijenga. Gryt en haar man Watte Bruinsma hebben jarenlang meegereden. Ook zij hebben jarenlange ervaring in de Friese paardenwereld, zoals in het tuigen, het ringsteken en het verzorgen van diverse bijzondere koetsritten. Samen hebben ze een grote verzameling en kennis van paarden, rijtuigen, tuigen en kostuums opgebouwd. Ze hebben veel voor De Fryske Quadrille gedaan, waarna in het afscheid Gryt werd benoemd als erelid.